0
 
ردیف عنوان نویسنده مترجم قیمت (ريال)
ردیف: 101 عنوان:

مدیریت اضطراب

نویسنده:دکتر علی صاحبی قیمت: 960,000 864,000
ردیف: 102 عنوان:

افسانه خوشبختی

نویسنده:ویل ادواردز مترجم:ابوذر کرمی قیمت: 900,000 810,000
ردیف: 103 عنوان:

عشق چیست

نویسنده:دکتر ویلیام گلسر، کارلین گلسر مترجم:دکتر علی صاحبی، حشمت اباسهل قیمت: 2,700,000 2,430,000
ردیف: 104 عنوان:

رازهای ثروتمندان

نویسنده:والاس دی واتلز، ویل ادواردز مترجم:ابوذر کرمی قیمت: 600,000 540,000
ردیف: 105 عنوان:

زندگی هدفمند

نویسنده:ویل ادواردز مترجم:ابوذر کرمی قیمت: 600,000 540,000
ردیف: 106 عنوان:

صفر و یک مغز ما

نویسنده:جودیت ترامادین مترجم:ابوذر کرمی قیمت: 480,000 432,000
ردیف: 107 عنوان:

هفت پیکر موفقیت

نویسنده:ویل ادواردز مترجم:ابوذر کرمی قیمت: 400,000 360,000
ردیف: 108 عنوان:

به کودکان شاد بودن را بیاموز

نویسنده:باب سالو مترجم:فهیمه حبشی زاده قیمت: 1,500,000 1,350,000
ردیف: 109 عنوان:

کتاب صوتی دعوت به مسئولیت پذیری

نویسنده:دکتر علی صاحبی، دکتر عاطفه سلطانی‌فر قیمت: 600,000 540,000
ردیف: 110 عنوان:

کتاب صوتی 440 گام به سوی شکوفایی

نویسنده:دکتر طیب رشید، افروز انجم مترجم:دکتر زهره قربانی، مهتاب بیات ریزی قیمت: 500,000 450,000
ردیف: 111 عنوان:

کتاب صوتی ماییم که اصل شادی و کان غمیم

نویسنده:دکتر علی صاحبی قیمت: 500,000 450,000
ردیف: 112 عنوان:

کتاب صوتی اراده به خردورزی

نویسنده:دکتر علی صاحبی قیمت: 500,000 450,000
ردیف: 113 عنوان:

کتاب صوتی احساس ارزشمندی و راه های تقویت آن

نویسنده:دکتر علی صاحبی قیمت: 500,000 450,000
ردیف: 114 عنوان:

کتاب صوتی هشت درس برای زندگی زناشویی شادتر

نویسنده:دکتر ویلیام گلسر، کارلین گلسر مترجم:دکتر علی صاحبی، دکتر عاطفه سلطانی‌فر قیمت: 500,000 450,000
ردیف: 115 عنوان:

کتاب صوتی زندگی در صدف خویش گهر ساختن است

نویسنده:دکتر علی صاحبی قیمت: 500,000 450,000
ردیف: 116 عنوان:

اکسیر عزت نفس

نویسنده:ویل ادواردز مترجم:ابوذر کرمی قیمت: 800,000 720,000
ردیف: 117 عنوان:

تئوری انتخاب و مدیریت زندگی

نویسنده:دکتر ویلیام گلسر مترجم:دکتر علی صاحبی قیمت: 3,800,000 3,420,000
ردیف: 118 عنوان:

تفاوت مدیر عالی

نویسنده:دبرا ای. بنتون مترجم:ایرج پاد قیمت: 2,620,000 2,358,000
ردیف: 119 عنوان:

تکرارکنید تا تغییر کنید

نویسنده:حسن ملکیان قیمت: 640,000 576,000
ردیف: 120 عنوان:

دوره ده جلدی مهارت های زندگی نوجوانان

نویسنده:ایوان پیرسون مترجم:دکتر زهره قربانی قیمت: 8,800,000 7,920,000
ردیف: 121 عنوان:

مهارت های زندگی نوجوانان (حل تعارض) راهنمای مربی

نویسنده:ایوان پیرسون مترجم:دکتر زهره قربانی قیمت: 880,000 792,000
ردیف: 122 عنوان:

مهارت های زندگی نوجوانان (حل تعارض) کتاب کار نوجوان

نویسنده:ایوان پیرسون مترجم:دکتر زهره قربانی قیمت: 880,000 792,000
ردیف: 123 عنوان:

مهارت های زندگی نوجوانان (تصمیم گیری) راهنمای مربی

نویسنده:ایوان پیرسون مترجم:دکتر زهره قربانی قیمت: 880,000 792,000
ردیف: 124 عنوان:

مهارت های زندگی نوجوانان (مدیریت خشم) راهنمای مربی

نویسنده:ایوان پیرسون مترجم:دکتر زهره قربانی قیمت: 880,000 792,000
ردیف: 125 عنوان:

مهارت های زندگی نوجوانان (مدیریت استرس) کتاب کار نوجوان

نویسنده:ایوان پیرسون مترجم:دکتر زهره قربانی قیمت: 1,120,000 1,008,000
ردیف: 126 عنوان:

مهارت های زندگی نوجوانان (تصمیم گیری) کتاب کار نوجوان

نویسنده:ایوان پیرسون مترجم:دکتر زهره قربانی قیمت: 880,000 792,000
ردیف: 127 عنوان:

مهارت های زندگی نوجوانان (مهارت ارتباط) کتاب کار نوجوان

نویسنده:ایوان پیرسون مترجم:دکتر زهره قربانی قیمت: 880,000 792,000
ردیف: 128 عنوان:

مهارت های زندگی نوجوانان (مهارت ارتباط) راهنمای مربی

نویسنده:ایوان پیرسون مترجم:دکتر زهره قربانی قیمت: 880,000 792,000
ردیف: 129 عنوان:

مهارت های زندگی نوجوانان (مدیریت خشم) کتاب کار نوجوان

نویسنده:ایوان پیرسون مترجم:دکتر زهره قربانی قیمت: 880,000 792,000
ردیف: 130 عنوان:

مهارت های زندگی نوجوانان (مدیریت استرس) راهنمای مربی

نویسنده:ایوان پیرسون مترجم:دکتر زهره قربانی قیمت: 880,000 792,000
ردیف: 131 عنوان:

عمل عاشقانه

نویسنده:دکتر راس هریس مترجم:دکتر شیرعلی خرامین، میترا رفیعی قیمت: 3,340,000 3,006,000
ردیف: 132 عنوان:

دنیای مطلوب من

نویسنده:سید علی قاسمی، مهدی فدایی قیمت: 800,000 720,000
ردیف: 133 عنوان:

به سوی دیگران

نویسنده:دکتر دیوید دبلیو جانسون مترجم:دکتر رباب حامدی قیمت: 1,620,000 1,458,000
ردیف: 134 عنوان:

تله شادمانی مصور

نویسنده:دکتر راس هریس، بیو آیزبت مترجم:دکتر علی صاحبی، مهدی اسکندری قیمت: 3,350,000 3,015,000
ردیف: 135 عنوان:

راهبی که فراری اش را فروخت

نویسنده:رابین شارما مترجم:حمیده شاکرطاهری، پرستو نبی پور قیمت: 3,720,000 3,348,000
ردیف: 136 عنوان:

سوالاتت را تغییر بده تا زندگی ات تغییر کند

نویسنده:دکتر ماریل آدامز مترجم:سید حمید میرغفوری قیمت: 2,340,000 2,106,000
ردیف: 137 عنوان:

تله شادمانی

نویسنده:دکتر راس هریس مترجم:دکتر علی صاحبی، مهدی اسکندری قیمت: 3,720,000 3,348,000
ردیف: 138 عنوان:

سیلی واقعیت

نویسنده:دکتر راس هریس مترجم:دکتر علی صاحبی، مهدی اسکندری قیمت: 3,020,000 2,718,000
ردیف: 139 عنوان:

واقعیت درمانی برای قرن بیست و یکم

نویسنده:دکتر رابرت (باب) ووبلدینگ مترجم:دکتر علی صاحبی، حسین زیرک قیمت: 5,980,000 5,382,000
ردیف: 140 عنوان:

ذهن آگاهی در رفتارهای اعتیادآور

نویسنده:ربکا ای ویلیامز، جولی اس کرافت مترجم:دکتر علی صاحبی، مهدی اسکندری، شیدا لطفعلیان قیمت: 2,920,000 2,628,000
ردیف: 141 عنوان:

خلع سلاح همسر انتقادگر

نویسنده:میشل اسکین مترجم:دکتر حسن حمیدپور، دکتر زهرا اندوز قیمت: 1,850,000 1,665,000
ردیف: 142 عنوان:

کارت ارزش ها

نویسنده:دکتر راس هریس مترجم:دکتر علی صاحبی، مهدی اسکندری قیمت: 1,700,000 1,530,000
ردیف: 143 عنوان:

تئوری انتخاب برای والدین و نوجوانان

نویسنده:دکتر ویلیام گلسر مترجم:دکتر علی صاحبی قیمت: 3,020,000 2,718,000
ردیف: 144 عنوان:

احساس ارزشمندی و راه های تقویت آن

نویسنده:دکتر علی صاحبی قیمت: 1,850,000 1,665,000
ردیف: 145 عنوان:

در جستجوی خویشتن

نویسنده:ویکی راس مترجم:ژیلا صفائی نعمت الهی قیمت: 1,850,000 1,665,000
ردیف: 146 عنوان:

یکصد پرسش و پاسخ پیرامون اختلال نقص توجه ـ بیش فعالی کودکان

نویسنده:دکتر فرن لونتال، راس دی ناس مترجم:دکتر میرمحمود میرنسب، نسیم لایق قیمت: 1,850,000 1,665,000
ردیف: 147 عنوان:

هر دانش آموزی می تواند موفق شود

نویسنده:دکتر ویلیام گلسر مترجم:دکتر علی صاحبی قیمت: 2,120,000 1,908,000
ردیف: 148 عنوان:

دعوت به مسئولیت پذیری

نویسنده:دکتر علی صاحبی، دکتر عاطفه سلطانی‌فر قیمت: 3,800,000 3,420,000
ردیف: 149 عنوان:

تئوری انتخاب در مدرسه

نویسنده:دکتر علی صاحبی قیمت: 2,120,000 1,908,000
ردیف: 150 عنوان:

چله نشینی شاد

نویسنده:حسن ملکیان قیمت: 1,550,000 1,395,000

1 2 3 4 
<<    <      >    >>

اجرا و پشتیبانی: NikaIT


ایمیل(همان username است):
رمز عبور (پسورد انتخابی برای ورود به سایت):