0
دکتر راضیه ایزدی
نام: دکتر راضیه
نام خانوادگی: ایزدی
ایمیل:
وب سایت:


دکتر راضیه ایزدی استادیار گروه روان‌شناسی مؤسسه آموزش عالی صفاهان است.

رویکرد تخصصی ایشان درمان‌های موج سوم رفتاردرمانی از جمله درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و نیز درمان متمرکز بر شفقت( CFT) می‌باشد.


 

اجرا و پشتیبانی: NikaIT


ایمیل(همان username است):
رمز عبور (پسورد انتخابی برای ورود به سایت):