0
«خودمربی‌گری»؛ انتخابی نو برای تغییری مؤثر _____________________ ترجمۀ یکی از آثار برجستۀ «لوچیانی» توسط نشر سایۀ سخن منتشر شد

«خودمربی‌گری»؛ انتخابی نو برای تغییری مؤثر _____________________ ترجمۀ یکی از آثار برجستۀ «لوچیانی» توسط نشر سایۀ سخن منتشر شد

او بر این باور است که اضطراب و افسردگی بیش از آن‌که یک بیماری روانی باشند، یک عادت برخواسته از سبک زندگی هستند و می‌توان با تغییر انتخاب‌های فرد که با تغییر بینش و نگرش او همراه شده است، با این مشکلات دامنه‌دار زندگی فرد مواجه شد. کتاب‌های لوچیانی عنوانی متفاوت دارند و تلاش می‌کنند تا به فرد کمک کنند تا با رسیدن یک برنامه شخصی، به سمت تغییر حرکت کند و از این رو نام «خودمربی‌گری» در بسیاری از کتاب‌های او به چشم می‌خورد.

جوزف لوچیانی را به عنوان یکی از نویسندگان موفق و پرکار اوایل قرن 21 ام می شناسند. کتاب های او از پرفروش های نوع خود به حساب می آید و راز این اقبال را می توان به دانش او در روان شناسی بالینی و تبحرش در کار روان درمانی نسبت داد. دکتر لوچیانی بیش& از 40 سال مشغول روان درمانی بوده و در مطب خصوصی خود به کار با افرادی که از اضطراب و افسردگی رنج می بردند پرداخته است. او بر این باور است که اضطراب و افسردگی بیش از آن که یک بیماری روانی باشند، یک عادت برخواسته از سبک زندگی هستند و می توان با تغییر انتخاب های فرد که با تغییر بینش و نگرش او همراه شده است، با این مشکلات دامنه دار زندگی فرد مواجه شد. کتاب های لوچیانی عنوانی متفاوت دارند و تلاش می کنند تا به فرد کمک کنند تا با رسیدن یک برنامه شخصی، به سمت تغییر حرکت کند و از این رو نام «خود مربی گری» در بسیاری از کتاب های او به چشم می خورد.

کتاب «خود مربی گری» از لوچیانی اخیراً در نشر سایه سخن منتشر شده است یکی از کارهای لوچیانی در این حوزه است که به گفته او برنامه ای قدرتمند را برای رفع اضطراب و افسردگی در اختیار افراد می گذارد. این کتاب شامل 5 بخش و 17 فصل است. در بخش اول به معرفی رویکرد کتاب یعنی «خود مربی گری» می پردازد و اصول این فرایند را به خواننده معرفی می نماید. مواردی از این جمله که اضطراب و افسردگی واکنش ها و تلاش های نامؤثری برای کنترل زندگی هستند و که می توان به آن ها به چشم یک عادت نگریست و برای تغییر این عادت و به عنوان یک انتخاب، دست به تغییر افکار و رفتارهای سازنده زد. این راه اما راه پر فراز و نشیبی است و نویسنده مخاطب خود را در این راه همراهی می & کند.

فصل های بعدی کتاب در ابتدا به معرفی اضطراب و افسردگی می پردازند که به خاطر دانش بالینی نویسنده بسیار پربار و معتبر بوده و از آن جا که با قلمی روان نگاشته شده، قابل فهم و گیرا است. خواننده پس از آشنایی با اضطراب و افسردگی و درک نسبتاً خوبی از آن، با برنامه ریزی برای تغییر و چگونگی عمل به آن آشنا می شود. کتاب تمرین هایی عملی را برای آغاز مشاهدۀ افکار و گفتگو با خود معرفی می کند و ضمن بهره گیری از دانش روان شناسی بالینی از تمثیل ها و ضرب المثل ها و جدول ها و برنامه های گام به گامی استفاده می کند تا کار را برای مخاطب خود آسان تر کند. سپس در بخش آخر اصول «خود مربی گری» را برای شخصیت های مختلف بیان می کند و با توجه به حال و هوای هر کدام از آن ها برنامه و تمرین ها را مشخص می نماید. برای مثال کسی که در لاک تنهایی خود فرو رفته و مدام خود را مشغول کارهایی تکراری مانند دیدن فیلم می کند با کسی که مدام نگران و در تکاپو است و یا با کسی که مانند جوجه تیغی خیلی اوقات موجبات رنجش دیگران را فراهم می نماید، جداگانه مورد بررسی قرار می گیرند و برنامۀ تغییری متناسب با روحیه و حالات خود دریافت می نمایند.

مترجم این اثر دکتر ساقی ساقیان است و متناسب با متن علمی و در عین حال روان کتاب، از ادبیاتی ساده و قابل فهم و برخواسته از بینش علمی برای ترجمۀ کتاب استفاده کرده است. از آن جایی که دغدغۀ شخصی مترجم نیز با مفاهیم «خود مربی گری» و کمک به افراد در رویارویی با اضطراب و افسردگی همسو است، ترجمۀ کتاب از پویایی قابل توجهی برخوردار است. دکتر سید محسن فاطمی نیز ضمن نگارش مقدمه ای برای کتاب آن را برخواسته از جریان نوین روان شناسی به حساب می آورد که در آن نقش خلاق فرد در اجرای فرایند درمان سهم عمده ای دارد و تلاش می شود تا با نگاهی متفاوت به مشکلات افراد آن ها را برای استفاده از ظرفیت های در دسترس زندگی شان جهت رویارویی با این مشکلا& ت آماده سازد.


اجرا و پشتیبانی: NikaIT


ایمیل(همان username است):
رمز عبور (پسورد انتخابی برای ورود به سایت):