0
کتابی تازه در حوزه تئوری انتخاب و واقعیت درمانی

کتابی تازه در حوزه تئوری انتخاب و واقعیت درمانی

نویسنده با تکیه بر دانش و بینش خود در ابتدا مروری سیستماتیک بر مفاهیم تئوری انتخاب نموده است و سپس به سراغ دو مسئلۀ دیگر رفته و توجهی ویژه به آن دو می نماید. نخست مشخص نمودن مرزبندی کلی رویکرد واقعیت‌درمانی با دیگر نمونه های درمان و به خصوص نگاه سنتی رایج؛ و دوم تمرکز بر «مفهوم‌پردازی» مبتنی بر تئوری انتخاب و واقعیت درمانی.

کتاب برنامه& ریزی درمان با تئوری انتخاب و واقعیت & درمانی به بازار آمد. این کتاب اثر مایکل فولکرسون، با ترجمۀ محمد شمسیان و ویراسته و زیر نظر حسن ملکیان منتشر شده است. تئوری انتخاب و واقعیت& درمانی بیش از 5 دهه است که در دنیا مطرح شده و در ایران بیش از یک دهه است که به طور جدی مورد نظر روان& شناسان و مشاوران است. این رویکرد در اتاق درمان و برای روان& شناسان بالینی، در مدرسه و برای معلمان و مشاوران، در محیط کار و برای مدیران سازمانی و در نهایت برای والدین و همسران و در زندگی روزمره، ایده& های متنوعی را مطرح می& نماید. اما از این میان روان& شناسان بالینی و مشاوران نگاه ویژه& ای به این نظریه داشته& اند.

کتاب& های تئوری انتخاب، واقعیت درمانی، واقعیت درمانی برای قرن 21، تئوری انتخاب در اتاق مشاوره و دعوت به مسئولیت& پذیری به طور خاص به معرفی این رویکرد درمانی و فرایند اجرای آن در مشاوره و درمان می& پردازند. در عین حال روان& شناسان و مشاورانی که از این رویکرد در کار خود استفاده می& نمایند، همواره به دنبال بیشتر دانستن برای تعمیق دانسته& های خود و یافتن راه& های بهتر و بیشتری برای اثرگذاری مثبت هستند. کتاب «برنامه& ریزی درمان با تئوری انتخاب و واقعیت& درمانی» تلاش جدید و مؤثری در این راستا است.

نویسنده با تکیه بر دانش و بینش خود در ابتدا مروری سیستماتیک بر مفاهیم تئوری انتخاب نموده است و سپس به سراغ دو مسئلۀ دیگر رفته و توجهی ویژه به آن دو می نماید. نخست مشخص نمودن مرزبندی کلی رویکرد واقعیت& درمانی با دیگر نمونه های درمان و به خصوص نگاه سنتی رایج؛ و دوم تمرکز بر «مفهوم& پردازی» مبتنی بر تئوری انتخاب و واقعیت درمانی. کسانی که با این رویکرد کار کرده& اند و به خصوص مشاورین و درمانگرانی که به تازگی با این رویکرد آشنا شده& اند، به دانستن بیشتر در این موارد –به خصوص مفهوم& پردازی- احساس نیاز می& کنند. فولکرسون ضمن پرداختن به مفهوم& پردازی بر اساس تئوری انتخاب و واقعیت& درمانی، نمونه& هایی عینی از مراجعین و مفهوم& پردازی مورد و روندی را که برای مشاوره و درمان آن& ها در پیش& می& گیرد، بیان می& نماید. این کتاب نسبت به سایر کتاب& ها جنبۀ عینی و عملی بیشتری داشته و برای مشاورین و درمانگرانی که اخیراً این رویکرد را برای کار اخود انتخاب کرده اند، بسیار مفید و راه& گشا است.

 

 


اجرا و پشتیبانی: NikaIT


ایمیل(همان username است):
رمز عبور (پسورد انتخابی برای ورود به سایت):