0
کتاب صوتی داستان‌هایی برای گوش سوم
کتاب صوتی داستان‌هایی برای گوش سوم

کتاب صوتی داستان‌هایی برای گوش سوم

این کتاب به زیبایی دیدگاهی را معرفی می‌کند که با توصیف‌های داستانی، واقعیت نهفته در سازه‌های آسیب‌شناختی را عریان می‌سازد. بهره‌گیری از این توصیف‌ها، روان‌درمانی را تلطیف می‌کند و به مثابه روشی است برای زایش اندیشه و اکتساب بینش مراجع.


مجموعه فایل‌های صوتی کتاب داستان‌هایی برای گوش سوم

اثر لی والاس

ترجمه: مریم تقی‌پور

خوانش: محمدهادی عرفانیان و حمید اسبلانیان

(صرفا جهت دانلود)

شما می توانید تمام فایل های این محصول را یک جا خریداری کنید.

کتاب صوتی داستان‌هایی برای گوش سوم (فول آلبوم) (تمام فایل ها)

(یک فایل زیپ شامل همه فایل‌های صوتی)
500,000  450,000  ريال

مقدمه و معرفی (نسخه صوتی کتاب)

40,000  36,000  ريال
حجم:6.982 MB
فرمت:MP3

قسمت اول (نسخه صوتی کتاب)

40,000  36,000  ريال
حجم:5.740 MB
فرمت:MP3

قسمت دوم (نسخه صوتی کتاب)

40,000  36,000  ريال
حجم:2.190 MB
فرمت:MP3

قسمت سوم (نسخه صوتی کتاب)

40,000  36,000  ريال
حجم:14.435 MB
فرمت:MP3

قسمت چهارم (نسخه صوتی کتاب)

40,000  36,000  ريال
حجم:15.738 MB
فرمت:MP3

قسمت پنجم (نسخه صوتی کتاب)

40,000  36,000  ريال
حجم:10.454 MB
فرمت:MP3

قسمت ششم (نسخه صوتی کتاب)

40,000  36,000  ريال
حجم:16.103 MB
فرمت:MP3

قسمت هفتم (نسخه صوتی کتاب)

40,000  36,000  ريال
حجم:11.859 MB
فرمت:MP3

قسمت هشتم (نسخه صوتی کتاب)

40,000  36,000  ريال
حجم:22.281 MB
فرمت:MP3

قسمت نهم (نسخه صوتی کتاب)

40,000  36,000  ريال
حجم:14.534 MB
فرمت:MP3

قسمت دهم (نسخه صوتی کتاب)

40,000  36,000  ريال
حجم:20.677 MB
فرمت:MP3

قسمت یازدهم (نسخه صوتی کتاب)

40,000  36,000  ريال
حجم:15.404 MB
فرمت:MP3

قسمت دوازدهم (نسخه صوتی کتاب)

40,000  36,000  ريال
حجم:19.460 MB
فرمت:MP3

قسمت سیزدهم (نسخه صوتی کتاب)

40,000  36,000  ريال
حجم:18.136 MB
فرمت:MP3

قسمت چهاردهم (نسخه صوتی کتاب)

40,000  36,000  ريال
حجم:17.249 MB
فرمت:MP3

قسمت پانزدهم (نسخه صوتی کتاب)

40,000  36,000  ريال
حجم:16.643 MB
فرمت:MP3

قسمت شانزدهم (نسخه صوتی کتاب)

40,000  36,000  ريال
حجم:16.943 MB
فرمت:MP3

قسمت هفدهم (نسخه صوتی کتاب)

40,000  36,000  ريال
حجم:18.628 MB
فرمت:MP3

قسمت هجدهم (نسخه صوتی کتاب)

40,000  36,000  ريال
حجم:14.689 MB
فرمت:MP3

قسمت نوزدهم (نسخه صوتی کتاب)

40,000  36,000  ريال
حجم:40.554 MB
فرمت:MP3

قسمت بیستم (نسخه صوتی کتاب)

40,000  36,000  ريال
حجم:20.768 MB
فرمت:MP3

قسمت بیست و یکم (نسخه صوتی کتاب)

40,000  36,000  ريال
حجم:12.542 MB
فرمت:MP3

قسمت بیست و دوم (نسخه صوتی کتاب)

40,000  36,000  ريال
حجم:20.846 MB
فرمت:MP3

قسمت بیست و سوم (نسخه صوتی کتاب)

40,000  36,000  ريال
حجم:16.364 MB
فرمت:MP3

قسمت بیست و چهارم (نسخه صوتی کتاب)

40,000  36,000  ريال
حجم:7.422 MB
فرمت:MP3

 
 
نظر شما
نظر شما
نام:
*
ایمیل:
*  
ایمیل، برای ارسال پاسخ(در مواقع ضرورت) دریافت می شود و منتشر نخواهد شد
محدوده سنی:
*
متن:
*
دانلود لیست کتاب‌های سایه سخن
اینستاگرام نشر سایه سخن اینستاگرام نشر سایه سخن
 
کانال تلگرام نشر سایه سخن کانال نشر سایه سخن
 

اجرا و پشتیبانی: NikaIT


ایمیل(همان username است):
رمز عبور (پسورد انتخابی برای ورود به سایت):