0
 
ردیف عنوان نویسنده مترجم قیمت (تومان)
ردیف: 1 عنوان:

زیستن با ریتم زندگی و نه با آهنگ خشم

نویسنده:دکتر جورج اچ. ایفرت، متیو مک کی، جان فورسایت مترجم:دکتر علی صاحبی، مهدی اسکندری قیمت: 33,000 29,700
ردیف: 2 عنوان:

آلبوم صوتی لب لباب مثنوی معنوی

قیمت: 20,000 18,000
ردیف: 3 عنوان:

شکست عشقی

نویسنده:دکتر ریچارد بی. راس مترجم:فاطمه مسعودی، طناز فرخ زاد، سمیه ترکاون نژاد، المیرا علیزاد اشرفی قیمت: 43,000 38,700
ردیف: 4 عنوان:

حمایت از کودک درون

نویسنده:راکل لرنر مترجم:دکتر عمران حشمتی، مهناز معصومیان قیمت: 32,000 28,800
ردیف: 5 عنوان:

تئوری انتخاب مصور

نویسنده:دکتر علی صاحبی، مهدی اسکندری قیمت: 24,000 21,600
ردیف: 6 عنوان:

از ذهنت خارج شو و زندگی کن (برای نوجوانان)

نویسنده:جوزف سیاروچی، لوئیز هیز، آن بیلی مترجم:دکتر علی صاحبی، مهدی اسکندری قیمت: 20,000 18,000
ردیف: 7 عنوان:

گام به گام تا مدرسه کیفی

نویسنده:پیتر دریسکول مترجم:حسن ملکیان قیمت: 15,000 13,500
ردیف: 8 عنوان:

تئوری انتخاب در اتاق مشاوره

نویسنده:دکتر ویلیام گلسر مترجم:دکتر علی صاحبی، دکتر عاطفه سلطانی فر قیمت: 30,000 27,000
ردیف: 9 عنوان:

خلاقیت و تغییر (خویشتن تازه و خلاق خود را آزاد کنید)

نویسنده:دکتر ویل ادواردز مترجم:ابوذر کرمی قیمت: 7,000 6,300
ردیف: 10 عنوان:

چالش های هدف گذاری

نویسنده:دکتر ویل ادواردز مترجم:ابوذر کرمی قیمت: 6,000 5,400
ردیف: 11 عنوان:

من شاد بودن را می آموزم

نویسنده:باب سالو، لاری سالو مترجم:فهیمه حبشی زاده قیمت: 4,000 3,600
ردیف: 12 عنوان:

رازهای موفقیت و شادکامی

نویسنده:سو بلانی، جک برانیگان مترجم:ابوذر کرمی قیمت: 4,000 3,600
ردیف: 13 عنوان:

ماهور زندگی

نویسنده:دکتر ویل ادواردز مترجم:ابوذر کرمی قیمت: 7,000 6,300
ردیف: 14 عنوان:

مدیریت اضطراب

نویسنده:دکتر علی صاحبی قیمت: 9,000 8,100
ردیف: 15 عنوان:

افسانه خوشبختی

نویسنده:دکتر ویل ادواردز مترجم:ابوذر کرمی قیمت: 8,000 7,200
ردیف: 16 عنوان:

تئوری انتخاب جلد سخت

نویسنده:دکتر ویلیام گلسر مترجم:دکتر علی صاحبی قیمت: 60,000 54,000
ردیف: 17 عنوان:

عشق چیست

نویسنده:دکتر ویلیام گلسر، کارلین گلسر مترجم:دکتر علی صاحبی، حشمت اباسهل قیمت: 17,000 15,300
ردیف: 18 عنوان:

رازهای ثروتمندان

نویسنده:والاس دی واتلز، دکتر ویل ادواردز مترجم:ابوذر کرمی قیمت: 5,000 4,500
ردیف: 19 عنوان:

زندگی هدفمند

نویسنده:دکتر ویل ادواردز مترجم:ابوذر کرمی قیمت: 5,000 4,500
ردیف: 20 عنوان:

صفر و یک مغز ما

نویسنده:جودیت ترامادین مترجم:ابوذر کرمی قیمت: 5,000 4,500
ردیف: 21 عنوان:

هفت پیکر موفقیت

نویسنده:دکتر ویل ادواردز مترجم:ابوذر کرمی قیمت: 4,000 3,600
ردیف: 22 عنوان:

به کودکان شاد بودن را بیاموز

نویسنده:باب سالو مترجم:فهیمه حبشی زاده قیمت: 20,000 18,000
ردیف: 23 عنوان:

کتاب صوتی دعوت به مسئولیت پذیری

نویسنده:دکتر علی صاحبی، دکتر عاطفه سلطانی فر قیمت: 12,000 10,800
ردیف: 24 عنوان:

کتاب صوتی 440 گام به سوی شکوفایی

نویسنده:دکتر طیب رشید، افروز انجم مترجم:دکتر زهره قربانی، مهتاب بیات ریزی قیمت: 6,000 5,400
ردیف: 25 عنوان:

کتاب صوتی ماییم که اصل شادی و کان غمیم

نویسنده:دکتر علی صاحبی قیمت: 6,000 5,400
ردیف: 26 عنوان:

کتاب صوتی اراده به خردورزی

نویسنده:دکتر علی صاحبی قیمت: 6,000 5,400
ردیف: 27 عنوان:

کتاب صوتی احساس ارزشمندی و راه های تقویت آن

نویسنده:دکتر علی صاحبی قیمت: 6,000 5,400
ردیف: 28 عنوان:

کتاب صوتی هشت درس برای زندگی زناشویی شادتر

نویسنده:دکتر ویلیام گلسر، کارلین گلسر مترجم:دکتر علی صاحبی، دکتر عاطفه سلطانی فر قیمت: 6,000 5,400
ردیف: 29 عنوان:

کتاب صوتی زندگی در صدف خویش گهر ساختن است

نویسنده:دکتر علی صاحبی قیمت: 6,000 5,400
ردیف: 30 عنوان:

اکسیر عزت نفس

نویسنده:ویل ادواردز مترجم:ابوذر کرمی قیمت: 6,000 5,400
ردیف: 31 عنوان:

تئوری انتخاب و مدیریت زندگی

نویسنده:دکتر ویلیام گلسر مترجم:دکتر علی صاحبی قیمت: 37,000 33,300
ردیف: 32 عنوان:

تفاوت مدیر عالی

نویسنده:دبرا ای بنتون مترجم:ایرج پاد قیمت: 25,000 22,500
ردیف: 33 عنوان:

تکرارکنید تا تغییر کنید

نویسنده:حسن ملکیان قیمت: 14,000 12,600
ردیف: 34 عنوان:

دوره ده جلدی مهارت های زندگی نوجوانان

نویسنده:ایوان پیرسون مترجم:دکتر زهره قربانی قیمت: 90,000 81,000
ردیف: 35 عنوان:

مهارت های زندگی نوجوانان (حل تعارض) راهنمای مربی

نویسنده:ایوان پیرسون مترجم:دکتر زهره قربانی قیمت: 9,000 8,100
ردیف: 36 عنوان:

مهارت های زندگی نوجوانان (حل تعارض) کتاب کار نوجوان

نویسنده:ایوان پیرسون مترجم:دکتر زهره قربانی قیمت: 9,000 8,100
ردیف: 37 عنوان:

مهارت های زندگی نوجوانان (مدیریت استرس) کتاب کار نوجوان

نویسنده:ایوان پیرسون مترجم:دکتر زهره قربانی قیمت: 9,000 8,100
ردیف: 38 عنوان:

مهارت های زندگی نوجوانان (تصمیم گیری) راهنمای مربی

نویسنده:ایوان پیرسون مترجم:دکتر زهره قربانی قیمت: 9,000 8,100
ردیف: 39 عنوان:

مهارت های زندگی نوجوانان (مدیریت خشم) راهنمای مربی

نویسنده:ایوان پیرسون مترجم:دکتر زهره قربانی قیمت: 9,000 8,100
ردیف: 40 عنوان:

مهارت های زندگی نوجوانان (مدیریت استرس) کتاب کار نوجوان

نویسنده:ایوان پیرسون مترجم:دکتر زهره قربانی قیمت: 9,000 8,100
ردیف: 41 عنوان:

مهارت های زندگی نوجوانان (تصمیم گیری) کتاب کار نوجوان

نویسنده:ایوان پیرسون مترجم:دکتر زهره قربانی قیمت: 9,000 8,100
ردیف: 42 عنوان:

مهارت های زندگی نوجوانان (مهارت ارتباط) کتاب کار نوجوان

نویسنده:ایوان پیرسون مترجم:دکتر زهره قربانی قیمت: 9,000 8,100
ردیف: 43 عنوان:

مهارت های زندگی نوجوانان (مهارت ارتباط) راهنمای مربی

نویسنده:ایوان پیرسون مترجم:دکتر زهره قربانی قیمت: 9,000 8,100
ردیف: 44 عنوان:

مهارت های زندگی نوجوانان (مدیریت خشم) کتاب کار نوجوان

نویسنده:ایوان پیرسون مترجم:دکتر زهره قربانی قیمت: 9,000 8,100
ردیف: 45 عنوان:

مهارت های زندگی نوجوانان (مدیریت استرس) راهنمای مربی

نویسنده:ایوان پیرسون مترجم:دکتر زهره قربانی قیمت: 9,000 8,100
ردیف: 46 عنوان:

عمل عاشقانه

نویسنده:دکتر راس هریس مترجم:دکتر شیرعلی خرامین، میترا رفیعی قیمت: 25,000 22,500
ردیف: 47 عنوان:

دنیای مطلوب من

نویسنده:سید علی قاسمی، مهدی فدایی قیمت: 6,700 6,030
ردیف: 48 عنوان:

به سوی دیگران

نویسنده:دکتر دیوید دبلیو جانسون مترجم:دکتر رباب حامدی قیمت: 12,500 11,250
ردیف: 49 عنوان:

تله شادمانی مصور

نویسنده:دکتر راس هریس، بیو آیزبت مترجم:دکتر علی صاحبی، مهدی اسکندری قیمت: 21,000 18,900
ردیف: 50 عنوان:

راهبی که فراری اش را فروخت

نویسنده:رابین شارما مترجم:حمیده شاکرطاهری، پرستو نبی پور قیمت: 34,000 30,600

1 2 3 
<<    <      >    >>

اجرا و پشتیبانی: NikaIT


ایمیل(همان username است):
رمز عبور (پسورد انتخابی برای ورود به سایت):