0
 
ردیف عنوان نویسنده مترجم قیمت (تومان)
ردیف: 51 عنوان:

مدیریت اضطراب

نویسنده:دکتر علی صاحبی قیمت: 19,000 15,200
ردیف: 52 عنوان:

افسانه خوشبختی

نویسنده:دکتر ویل ادواردز مترجم:ابوذر کرمی قیمت: 16,000 12,800
ردیف: 53 عنوان:

عشق چیست

نویسنده:دکتر ویلیام گلسر، کارلین گلسر مترجم:دکتر علی صاحبی، حشمت اباسهل قیمت: 33,000 26,400
ردیف: 54 عنوان:

رازهای ثروتمندان

نویسنده:والاس دی واتلز، دکتر ویل ادواردز مترجم:ابوذر کرمی قیمت: 11,000 8,800
ردیف: 55 عنوان:

زندگی هدفمند

نویسنده:دکتر ویل ادواردز مترجم:ابوذر کرمی قیمت: 12,000 9,600
ردیف: 56 عنوان:

صفر و یک مغز ما

نویسنده:جودیت ترامادین مترجم:ابوذر کرمی قیمت: 10,000 8,000
ردیف: 57 عنوان:

هفت پیکر موفقیت

نویسنده:دکتر ویل ادواردز مترجم:ابوذر کرمی قیمت: 8,000 6,400
ردیف: 58 عنوان:

به کودکان شاد بودن را بیاموز

نویسنده:باب سالو مترجم:فهیمه حبشی زاده قیمت: 30,000 24,000
ردیف: 59 عنوان:

کتاب صوتی دعوت به مسئولیت پذیری

نویسنده:دکتر علی صاحبی، دکتر عاطفه سلطانی فر قیمت: 1,000 800
ردیف: 60 عنوان:

کتاب صوتی 440 گام به سوی شکوفایی

نویسنده:دکتر طیب رشید، افروز انجم مترجم:دکتر زهره قربانی، مهتاب بیات ریزی قیمت: 1,000 800
ردیف: 61 عنوان:

کتاب صوتی ماییم که اصل شادی و کان غمیم

نویسنده:دکتر علی صاحبی قیمت: 100 80
ردیف: 62 عنوان:

کتاب صوتی اراده به خردورزی

نویسنده:دکتر علی صاحبی قیمت: 100 80
ردیف: 63 عنوان:

کتاب صوتی احساس ارزشمندی و راه های تقویت آن

نویسنده:دکتر علی صاحبی قیمت: 100 80
ردیف: 64 عنوان:

کتاب صوتی هشت درس برای زندگی زناشویی شادتر

نویسنده:دکتر ویلیام گلسر، کارلین گلسر مترجم:دکتر علی صاحبی، دکتر عاطفه سلطانی فر قیمت: 1,000 800
ردیف: 65 عنوان:

کتاب صوتی زندگی در صدف خویش گهر ساختن است

نویسنده:دکتر علی صاحبی قیمت: 600 480
ردیف: 66 عنوان:

اکسیر عزت نفس

نویسنده:ویل ادواردز مترجم:ابوذر کرمی قیمت: 14,000 11,200
ردیف: 67 عنوان:

تئوری انتخاب و مدیریت زندگی

نویسنده:دکتر ویلیام گلسر مترجم:دکتر علی صاحبی قیمت: 81,000 64,800
ردیف: 68 عنوان:

تفاوت مدیر عالی

نویسنده:دبرا ای بنتون مترجم:ایرج پاد قیمت: 52,000 41,600
ردیف: 69 عنوان:

تکرارکنید تا تغییر کنید

نویسنده:حسن ملکیان قیمت: 14,000 11,200
ردیف: 70 عنوان:

دوره ده جلدی مهارت های زندگی نوجوانان

نویسنده:ایوان پیرسون مترجم:دکتر زهره قربانی قیمت: 207,000 165,600
ردیف: 71 عنوان:

مهارت های زندگی نوجوانان (حل تعارض) راهنمای مربی

نویسنده:ایوان پیرسون مترجم:دکتر زهره قربانی قیمت: 22,000 17,600
ردیف: 72 عنوان:

مهارت های زندگی نوجوانان (حل تعارض) کتاب کار نوجوان

نویسنده:ایوان پیرسون مترجم:دکتر زهره قربانی قیمت: 22,000 17,600
ردیف: 73 عنوان:

مهارت های زندگی نوجوانان (مدیریت استرس) کتاب کار نوجوان

نویسنده:ایوان پیرسون مترجم:دکتر زهره قربانی قیمت: 22,000 17,600
ردیف: 74 عنوان:

مهارت های زندگی نوجوانان (تصمیم گیری) راهنمای مربی

نویسنده:ایوان پیرسون مترجم:دکتر زهره قربانی قیمت: 22,000 17,600
ردیف: 75 عنوان:

مهارت های زندگی نوجوانان (مدیریت خشم) راهنمای مربی

نویسنده:ایوان پیرسون مترجم:دکتر زهره قربانی قیمت: 22,000 17,600
ردیف: 76 عنوان:

مهارت های زندگی نوجوانان (مدیریت استرس) کتاب کار نوجوان

نویسنده:ایوان پیرسون مترجم:دکتر زهره قربانی قیمت: 22,000 17,600
ردیف: 77 عنوان:

مهارت های زندگی نوجوانان (تصمیم گیری) کتاب کار نوجوان

نویسنده:ایوان پیرسون مترجم:دکتر زهره قربانی قیمت: 22,000 17,600
ردیف: 78 عنوان:

مهارت های زندگی نوجوانان (مهارت ارتباط) کتاب کار نوجوان

نویسنده:ایوان پیرسون مترجم:دکتر زهره قربانی قیمت: 22,000 17,600
ردیف: 79 عنوان:

مهارت های زندگی نوجوانان (مهارت ارتباط) راهنمای مربی

نویسنده:ایوان پیرسون مترجم:دکتر زهره قربانی قیمت: 9,000 7,200
ردیف: 80 عنوان:

مهارت های زندگی نوجوانان (مدیریت خشم) کتاب کار نوجوان

نویسنده:ایوان پیرسون مترجم:دکتر زهره قربانی قیمت: 22,000 17,600
ردیف: 81 عنوان:

مهارت های زندگی نوجوانان (مدیریت استرس) راهنمای مربی

نویسنده:ایوان پیرسون مترجم:دکتر زهره قربانی قیمت: 22,000 17,600
ردیف: 82 عنوان:

عمل عاشقانه

نویسنده:دکتر راس هریس مترجم:دکتر شیرعلی خرامین، میترا رفیعی قیمت: 57,000 45,600
ردیف: 83 عنوان:

دنیای مطلوب من

نویسنده:سید علی قاسمی، مهدی فدایی قیمت: 15,500 12,400
ردیف: 84 عنوان:

به سوی دیگران

نویسنده:دکتر دیوید دبلیو جانسون مترجم:دکتر رباب حامدی قیمت: 32,000 25,600
ردیف: 85 عنوان:

تله شادمانی مصور

نویسنده:دکتر راس هریس، بیو آیزبت مترجم:دکتر علی صاحبی، مهدی اسکندری قیمت: 60,000 48,000
ردیف: 86 عنوان:

راهبی که فراری اش را فروخت

نویسنده:رابین شارما مترجم:حمیده شاکرطاهری، پرستو نبی پور قیمت: 59,000 47,200
ردیف: 87 عنوان:

سوالاتت را تغییر بده تا زندگی ات تغییر کند

نویسنده:دکتر ماریل آدامز مترجم:سید حمید میرغفوری قیمت: 32,000 25,600
ردیف: 88 عنوان:

داستان هایی برای گوش سوم

نویسنده:لی والاس مترجم:مریم تقی پور قیمت: 29,000 23,200
ردیف: 89 عنوان:

تله شادمانی

نویسنده:دکتر راس هریس مترجم:دکتر علی صاحبی، مهدی اسکندری قیمت: 78,000 62,400
ردیف: 90 عنوان:

سیلی واقعیت

نویسنده:دکتر راس هریس مترجم:دکتر علی صاحبی، مهدی اسکندری قیمت: 57,000 45,600
ردیف: 91 عنوان:

واقعیت درمانی برای قرن بیست و یکم

نویسنده:روبرت. ای ووبلدینگ مترجم:دکتر علی صاحبی، حسین زیرک قیمت: 120,000 96,000
ردیف: 92 عنوان:

ذهن آگاهی در رفتارهای اعتیادآور

نویسنده:ربکا ای ویلیامز، جولی اس کرافت مترجم:دکتر علی صاحبی، مهدی اسکندری، شیدا لطفعلیان قیمت: 67,000 53,600
ردیف: 93 عنوان:

خلع سلاح همسر انتقادگر

نویسنده:میشل اسکین مترجم:دکتر حسن حمیدپور، دکتر زهرا اندوز قیمت: 43,000 34,400
ردیف: 94 عنوان:

کارت ارزش ها

نویسنده:دکتر راس هریس مترجم:دکتر علی صاحبی، مهدی اسکندری قیمت: 40,000 32,000
ردیف: 95 عنوان:

تئوری انتخاب برای والدین و نوجوانان

نویسنده:دکتر ویلیام گلسر مترجم:دکتر علی صاحبی قیمت: 58,000 46,400
ردیف: 96 عنوان:

احساس ارزشمندی و راه های تقویت آن

نویسنده:دکتر علی صاحبی قیمت: 28,000 22,400
ردیف: 97 عنوان:

در جستجوی خویشتن

نویسنده:ویکی راس مترجم:ژیلا صفائی نعمت الهی قیمت: 40,000 32,000
ردیف: 98 عنوان:

یکصد پرسش و پاسخ پیرامون اختلال نقص توجه ـ بیش فعالی کودکان

نویسنده:دکتر فرن لونتال، راس دی ناس مترجم:دکتر میرمحمود میرنسب، نسیم لایق قیمت: 30,000 24,000
ردیف: 99 عنوان:

هر دانش آموزی می تواند موفق شود

نویسنده:دکتر ویلیام گلسر مترجم:دکتر علی صاحبی قیمت: 42,000 33,600
ردیف: 100 عنوان:

دعوت به مسئولیت پذیری

نویسنده:دکتر علی صاحبی، دکتر عاطفه سلطانی فر قیمت: 53,000 42,400

1 2 3 
<<    <      >    >>

اجرا و پشتیبانی: NikaIT


ایمیل(همان username است):
رمز عبور (پسورد انتخابی برای ورود به سایت):