0
دکتر ویلیام گلسر
نام: دکتر ویلیام
نام خانوادگی: گلسر
ایمیل:
وب سایت: http://www.wglasser.com


دکتر ویلیام گلسر روانپزشک پیشرو و شناخته شده بین‌المللی است. اگرچه نام او از سال 1965 به خاطر ابداع واقعیت درمانی در عرصه روان‌پزشکی معروف شد، امروزه نام گلسر با تئوری انتخاب و کاربست‌های گسترده آن در قلمرو بهداشت روانی، آموزش و پرورش و مدیریت نیروی انسانی بیش‌تر عجین است.

دکتر گلسر در سال 1925 در کلیولند اُهایو به دنیا آمد و در همان‌جا هم پرورش یافت. بعدها وارد دانشکده پزشکی دانشگا