0
پذیرش آثار
 
 
توجه:
لطفاً برای بررسی کتاب‌های تألیفی:
1. فرم پرشده پذیرش اثرِ کتاب‌های تألیفی، موجود در فایل زیر
2. پرینت طلق و شیرازه‌شده متن کتاب
 
و برای بررسی کتاب‌های ترجمه:
1. فرم پرشده پذیرش اثر مربوط به کتاب‌های ترجمه موجود در فایل زیر
2. پرینت طلق و شیرازه‌شده متن کتاب
3. پرینت طلق و شیرازه‌شده کتاب زبان اصلی
 
را به دفتر انتشارات ارسال فرمایید.

اجرا و پشتیبانی: NikaIT


ایمیل(همان username است):
رمز عبور (پسورد انتخابی برای ورود به سایت):