0
عشق چیست
عشق چیست

33,000  26,400  تومان
وضعیت:موجود

عشق چیست

عاشقی از منظر تئوری انتخاب

ناشر:

سایه سخن


نویسنده:دکتر ویلیام گلسر ، کارلین گلسر
مترجم:دکتر علی صاحبی ، حشمت اباسهل
طراح جلد: