0
شناخت درمانی گروهی
شناخت درمانی گروهی

64,000  57,600  تومان
وضعیت:موجود

شناخت درمانی گروهی

این کتاب راهنمای کاملی برای یک برنامه دوازده هفته‏ ای از گروه‏ درمانی بر اساس شناخت‏ درمانی بک، الیس و مک مولین است.

ناشر:

سایه سخن


نویسنده:مایکل فری
مترجم: